श्री तुलसी नामाष्टक

वृंदा,वृन्दावनी,विश्वपुजिता,विश्वपावनी |
 
पुष्पसारा,नंदिनी च तुलसी,कृष्णजीवनी ||
 
 
एत नाम अष्टकं चैव स्त्रोत्र नामार्थ संयुतम |
 
य:पठेत तां सम्पूज्य सोभवमेघ फलं लभेत ||
 
 Tulsi Namashtakam श्री तुलसी नामाष्टक
श्री तुलसी नामाष्टक

Leave a Comment

1 Shares
Share
Tweet
Share
Pin1