श्री विष्णु मंत्र

भगवान विष्णु मूल मंत्र

 
ॐ नमोः नारायणाय॥
 
Om Namoh Narayanaya॥

 

विष्णु भगवते वासुदेवाये मंत्र

ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥
 
Om Namoh Bhagawate Vasudevaya॥
 
 

विष्णु गायत्री मंत्र

ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि।
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥
 
Om Shri Vishnave Cha Vidmahe Vasudevaya Dhimahi।
Tanno Vishnuh Prachodayat॥
 

विष्णु शान्ताकारम मंत्र

शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम्
विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्।
 
लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम्
वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्॥
 
Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham
Vishvadharam Gaganasadrisham Meghavarnam Shubhangam।
 
Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam
Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanatham॥
 
 

मंगलम भगवान विष्णु मंत्र

मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः।
मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥
 
Mangalam Bhagwan Vishnuh, Mangalam Garunadhwajah।
Mangalam Pundari Kakshah, Mangalaya Tano Harih॥
 

विष्णु अष्टाक्षर मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो नारायणाय

 
Read More : Shri Hari Stuti 
 

Vishnu Mantra,श्री विष्णु मंत्र
श्री विष्णु मंत्र

Leave a comment