शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली

 1. ॐ शुक्राय नमः ।
 2. ॐ शुचयॆ नमः ।
 3. ॐ शुभगुणाय नमः ।
 4. ॐ शुभदाय नमः ।
 5. ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
 6. ॐ शॊभनाक्षाय नमः ।
 7. ॐ शुभ्रवाहाय नमः ।
 8. ॐ शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः ।
 9. ॐ दीनार्तिहारकाय नमः ।
 10. ॐ दैत्यगुरवॆ नमः ॥ १० ॥
 11. ॐ दॆवाभिवंदिताय नमः ।
 12. ॐ काव्यासक्ताय नमः ।
 13. ॐ कामपालाय नमः ।
 14. ॐ कवयॆ नमः ।
 15. ॐ कल्याणदायकाय नमः ।
 16. ॐ भद्रमूर्तयॆ नमः ।
 17. ॐ भद्रगुणाय नमः ।
 18. ॐ भार्गवाय नमः ।
 19. ॐ भक्तपालनाय नमः ।
 20. ॐ भॊगदाय नमः ॥ २० ॥
 21. ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः ।
 22. ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः ।
 23. ॐ चारुशीलाय नमः ।
 24. ॐ चारुरूपाय नमः ।
 25. ॐ चारुचंद्रनिभाननाय नमः ।
 26. ॐ निधयॆ नमः ।
 27. ॐ निखिलशास्त्रज्ञाय नमः ।
 28. ॐ नीतिविद्याधुरंधराक्षाय नमः ।
 29. ॐ सर्वलक्षणसंपन्नाय नमः ।
 30. ॐ सर्वापद्गुणवर्जिताय नमः ॥ ३० ॥
 31. ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः ।
 32. ॐ सकलागमपारगाय नमः ।
 33. ॐ भृगवॆ नमः ।
 34. ॐ भॊगकराय नमः ।
 35. ॐ भूमिसुरपालनतत्पराय नमः ।
 36. ॐ मनस्विनॆ नमः ।
 37. ॐ मानदाय नमः ।
 38. ॐ मान्याय नमः ।
 39. ॐ मायातीताय नमः ।
 40. ॐ महायशसॆ नमः ॥ ४० ॥
 41. ॐ बलिप्रसन्नाय नमः ।
 42. ॐ अभयदाय नमः ।
 43. ॐ बलिनॆ नमः ।
 44. ॐ बलपराक्रमाय नमः ।
 45. ॐ भवपाशपरित्यागाय नमः ।
 46. ॐ बलिबंधविमॊचकाय नमः ।
 47. ॐ घनाशयाय नमः ।
 48. ॐ घनाध्यक्षाय नमः ।
 49. ॐ कंबुग्रीवायै नमः ।
 50. ॐ कळाधराय नमः । । ५० ॥
 51. ॐ कारुण्यरससंपूर्णाय नमः ।
 52. ॐ कल्याणगुणवर्धनाय नमः ।
 53. ॐ श्वॆतांबराय नमः ।
 54. ॐ श्वॆतवपुषॆ नमः ।
 55. ॐ चतुर्भुजसमन्विताय नमः ।
 56. ॐ अक्षमालाधराय नमः ।
 57. ॐ अचिंत्याय नमः ।
 58. ॐ अक्षीणगुणभासुराय नमः ।
 59. ॐ नक्षत्रगणसंचाराय नमः ।
 60. ॐ नयदाय नमः ॥ ६० ॥
 61. ॐ नीतिमार्गदाय नमः ।
 62. ॐ वर्षप्रदाय नमः ।
 63. ॐ हृषीकॆशाय नमः ।
 64. ॐ क्लॆशनाशकराय नमः ।
 65. ॐ कवयॆ नमः ।
 66. ॐ चिंतितार्थप्रदाय नमः ।
 67. ॐ शांतमतयॆ नमः ।
 68. ॐ चित्तसमाधिकृतॆ नमः ।
 69. ॐ आदिव्याधिहराय नमः ।
 70. ॐ भूरिविक्रमाय नमः ॥ ७० ॥
 71. ॐ पुण्यदायकाय नमः ।
 72. ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
 73. ॐ पूज्याय नमः ।
 74. ॐ पुरुहूतादिसन्नुताय नमः ।
 75. ॐ अजॆयाय नमः ।
 76. ॐ विजितारातयॆ नमः ।
 77. ॐ विविधाभरणॊज्ज्वलाय नमः ।
 78. ॐ कुंदपुष्पप्रतीकाशाय नमः ।
 79. ॐ मंदहासाय नमः ।
 80. ॐ महामतयॆ नमः ॥ ८० ॥
 81. ॐ मुक्ताफलसमानाभाय नमः ।
 82. ॐ मुक्तिदाय नमः ।
 83. ॐ मुनिसन्नुताय नमः ।
 84. ॐ रत्नसिंहासनारूढाय नमः ।
 85. ॐ रथस्थाय नमः ।
 86. ॐ रजतप्रभाय नमः ।
 87. ॐ सूर्यप्राग्दॆशसंचाराय नमः ।
 88. ॐ सुरशत्रुसुहृदॆ नमः ।
 89. ॐ कवयॆ नमः ।
 90. ॐ तुलावृषभराशीशाय नमः ॥ ९० ॥
 91. ॐ दुर्धराय नमः ।
 92. ॐ धर्मपालकाय नमः ।
 93. ॐ भाग्यदाय नमः ।
 94. ॐ भव्यचारित्राय नमः ।
 95. ॐ भवपाशविमॊचकाय नमः ।
 96. ॐ गौडदॆशॆश्वराय नमः ।
 97. ॐ गॊप्त्रॆ नमः ।
 98. ॐ गुणिनॆ नमः ।
 99. ॐ गुणविभूषणाय नमः ।
 100. ॐ ज्यॆष्ठानक्षत्रसंभूताय नमः ॥ १०० ॥
 101. ॐ ज्यॆष्ठाय नमः ।
 102. ॐ श्रॆष्ठाय नमः ।
 103. ॐ शुचिस्मिताय नमः ।
 104. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ।
 105. ॐ अनंताय नमः ।
 106. ॐ संतानफलदायकाय नमः ।
 107. ॐ सर्व्यैश्वर्यप्रदायकाय नमः ।
 108. ॐ सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय नमः ॥ १०८ ॥
 
॥ इति शुक्राष्टॊत्तर शतनामावळीः संपूर्णम्‌ ॥
 

 

श्री शुक्र ग्रह के 108 नाम,शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम्,Shukra Ashtottara Shatanamavali Stotram
श्री शुक्र ग्रह के 108 नाम

शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली PDF


Leave a comment