माँ सिद्धिदात्री देवी स्तोत्र

 !! ध्यान !!

 वन्दे वंाछितमनरोरार्थेचन्द्रार्घकृतशेखराम्।
कमलस्थिताचतुर्भुजासिद्धि यशस्वनीम्॥
 
 
स्वर्णावर्णानिर्वाणचक्रस्थितानवम् दुर्गा त्रिनेत्राम।
 
शंख, चक्र, गदा पदमधरा सिद्धिदात्रीभजेम्॥
 
 
पटाम्बरपरिधानांसुहास्यानानालंकारभूषिताम्।
 
मंजीर, हार केयूर, किंकिणिरत्नकुण्डलमण्डिताम्॥
 
 
प्रफुल्ल वदनापल्लवाधराकांत कपोलापीनपयोधराम्।
 
कमनीयांलावण्यांक्षीणकटिंनिम्ननाभिंनितम्बनीम्॥
 
 
 
कंचनाभा शंखचक्रगदामधरामुकुटोज्वलां।
 
स्मेरमुखीशिवपत्नीसिद्धिदात्रीनमोअस्तुते॥
 
 
पटाम्बरपरिधानांनानालंकारभूषितां।
 
नलिनस्थितांपलिनाक्षींसिद्धिदात्रीनमोअस्तुते॥
 
 
परमानंदमयीदेवि परब्रह्म परमात्मा।
 
परमशक्ति,परमभक्तिसिद्धिदात्रीनमोअस्तुते॥
 
 
विश्वकतींविश्वभर्तीविश्वहतींविश्वप्रीता।
 
विश्वíचताविश्वतीतासिद्धिदात्रीनमोअस्तुते॥
 
 
भुक्तिमुक्तिकारणीभक्तकष्टनिवारिणी।
 
भवसागर तारिणी सिद्धिदात्रीनमोअस्तुते।।
 
 
धर्माथकामप्रदायिनीमहामोह विनाशिनी।
 
मोक्षदायिनीसिद्धिदात्रीसिद्धिदात्रीनमोअस्तुते॥
 
 
Maa Siddhidatri Devi Stotra माँ सिद्धिदात्री देवी स्तोत्र
 

Leave a comment