श्री अन्नपूर्णा अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ अन्नपूर्णायै नमः
 2. ॐ शिवायै नमः
 3. ॐ देव्यै नमः
 4. ॐ भीमायै नमः
 5. ॐ पुष्ट्यै नमः
 6. ॐ सरस्वत्यै नमः
 7. ॐ सर्वज्ञायै नमः
 8. ॐ पार्वत्यै नमः
 9. ॐ दुर्गायै नमः
 10. ॐ शर्वाण्यै नमः ॥ १०॥
 11. ॐ शिववल्लभायै नमः
 12. ॐ वेदवेद्यायै नमः
 13. ॐ महाविद्यायै नमः
 14. ॐ विद्यादात्रै नमः
 15. ॐ विशारदायै नमः
 16. ॐ कुमार्यै नमः
 17. ॐ त्रिपुरायै नमः
 18. ॐ बालायै नमः
 19. ॐ लक्ष्म्यै नमः
 20. ॐ श्रियै नमः ॥ २०॥
 21. ॐ भयहारिणै नमः
 22. ॐ भवान्यै नमः
 23. ॐ विष्णुजनन्यै नमः
 24. ॐ ब्रह्मादिजनन्यै नमः
 25. ॐ गणेशजनन्यै नमः
 26. ॐ शक्त्यै नमः
 27. ॐ कुमारजनन्यै नमः
 28. ॐ शुभायै नमः
 29. ॐ भोगप्रदायै नमः
 30. ॐ भगवत्यै नमः ॥ ३०॥
 31. ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः
 32. ॐ भवरोगहरायै नमः
 33. ॐ भव्यायै नमः
 34. ॐ शुभ्रायै नमः
 35. ॐ परममङ्गलायै नमः
 36. ॐ भवान्यै नमः
 37. ॐ चञ्चलायै नमः
 38. ॐ गौर्यै नमः
 39. ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः
 40. ॐ विशालाक्ष्यै नमः ॥ ४०॥
 41. ॐ विश्वमात्रे नमः
 42. ॐ विश्ववन्द्यायै नमः
 43. ॐ विलासिन्यै नमः
 44. ॐ आर्यायै नमः
 45. ॐ कल्याणनिलायायै नमः
 46. ॐ रुद्राण्यै नमः
 47. ॐ कमलासनायै नमः
 48. ॐ शुभप्रदायै नमः
 49. ॐ शुभावर्तायै नमः
 50. ॐ वृत्तपीनपयोधरायै नमः ॥ ५०॥
 51. ॐ अम्बायै नमः
 52. ॐ संहारमथन्यै नमः
 53. ॐ मृडान्यै नमः
 54. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः
 55. ॐ विष्णुसंसेवितायै नमः
 56. ॐ सिद्धायै नमः
 57. ॐ ब्रह्माण्यै नमः
 58. ॐ सुरसेवितायै नमः
 59. ॐ परमानन्ददायै नमः
 60. ॐ शान्त्यै नमः ॥ ६०॥
 61. ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः
 62. ॐ परमानन्दजनन्यै नमः
 63. ॐ परायै नमः
 64. ॐ आनन्दप्रदायिन्यै नमः
 65. ॐ परोपकारनिरतायै नमः
 66. ॐ परमायै नमः
 67. ॐ भक्तवत्सलायै नमः
 68. ॐ पूर्णचन्द्राभवदनायै नमः
 69. ॐ पूर्णचन्द्रनिभांशुकायै नमः
 70. ॐ शुभलक्षणसम्पन्नायै नमः ॥ ७०॥
 71. ॐ शुभानन्दगुणार्णवायै नमः
 72. ॐ शुभसौभाग्यनिलयायै नमः
 73. ॐ शुभदायै नमः
 74. ॐ रतिप्रियायै नमः
 75. ॐ चण्डिकायै नमः
 76. ॐ चण्डमथन्यै नमः
 77. ॐ चण्डदर्पनिवारिण्यै नमः
 78. ॐ मार्ताण्डनयनायै नमः
 79. ॐ साध्व्यै नमः
 80. ॐ चन्द्राग्निनयनायै नमः ॥ ८०॥
 81. ॐ सत्यै नमः
 82. ॐ पुण्डरीकहरायै नमः
 83. ॐ पूर्णायै नमः
 84. ॐ पुण्यदायै नमः
 85. ॐ पुण्यरूपिण्यै नमः
 86. ॐ मायातीतायै नमः
 87. ॐ श्रेष्ठमायायै नमः
 88. ॐ श्रेष्ठधर्मायै नमः
 89. ॐ आत्मवन्दितायै नमः
 90. ॐ असृष्ट्यै नमः ॥ ९०॥
 91. ॐ सङ्गरहितायै नमः
 92. ॐ सृष्टिहेतवे नमः
 93. ॐ कपर्दिन्यै नमः
 94. ॐ वृषारूढायै नमः
 95. ॐ शूलहस्तायै नमः
 96. ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नमः
 97. ॐ मन्दस्मितायै नमः
 98. ॐ स्कन्दमात्रे नमः
 99. ॐ शुद्धचित्तायै नमः
 100. ॐ मुनिस्तुतायै नमः ॥ १००॥
 101. ॐ महाभगवत्यै नमः
 102. ॐ दक्षायै नमः
 103. ॐ दक्षाध्वरविनाशिन्यै नमः
 104. ॐ सर्वार्थदात्र्यै नमः
 105. ॐ सावित्र्यै नमः
 106. ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः
 107. ॐ नित्यसुन्दरसर्वाङ्ग्यै नमः
 108. ॐ सच्चिदानन्दलक्षणायै नमः
 
॥ श्री अन्नपूर्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

Leave a comment