श्री दत्त शरण अष्टकम् 

थापिञ्च नीलभा कलीबराय पिन्चवतंसया महेश्वराय ।

भक्तप्रिययमर पुजिताय किरत रुपय नमसिवाय || १ ||
 
त्रयेमययर्थि विनसनाय त्रैलोक्यनथाय दयपराय ।
योगेन्द्र चित्तंबुज संस्थिताय किरत रुपय नमसिवाय || २ ||
 
 
समस्तलोकोत्बव करणाय भवब्दि पोतय भयपःया ।
भुतेस्वराय अखिल भुतितय किरत रुपय नमसिवाय || ३ ||
 
कल्यनदाय अमल विग्रहाय ज्ननस्वरुपय गुनलयाय ।
विख्याता वीराय विसरधाय किरत रुपय नमसिवाय || ४ ||
 
अपर दुखर्नव नविकाय क्षिप्र प्रसाद्य वरप्रदाय ।
वीराय नाना मुनि सीवितय किरत रुपय नमसिवाय || ५ ||
 
महानु भवाय महाभुजाय मही परित्राय समुद्दिदाय ।
चोररी दुष्ट ग्रह नासनाय किरत रुपय नमसिवाय || ६ ||
 
 
कोदण्ड बनच्छुरिक विराजत कारयतेहे वैरिकुलन्तकाय ।
भक्तार्ति हन्द्री, परदीवातय किरत रुपय नंसिवाय || ७ ||
 
अध्यन्त हीनाय निरामयाय सर्वत्मनी कन्मश नासनाय ।
तापत्रयं व्याधि भिषग्वराय किरत रुपय नमसिवाय || ८ ||
 
dattatreya ashtakam श्री दत्त शरण अष्टकम्
 

Leave a comment