श्री सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ सरस्वत्यै नमः ।
 2. ॐ महाभद्रायै नमः ।
 3. ॐ महामायायै नमः ।
 4. ॐ वरप्रदायै नमः ।
 5. ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
 6. ॐ पद्मनिलयायै नमः ।
 7. ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
 8. ॐ पद्मवक्त्रायै नमः ।
 9. ॐ शिवानुजायै नमः ।
 10. ॐ पुस्तकभृते नमः॥ १० ॥
 11. ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ।
 12. ॐ रमायै नमः ।
 13. ॐ परायै नमः ।
 14. ॐ कामरूपायै नमः ।
 15. ॐ महाविद्यायै नमः ।
 16. ॐ महापातक नाशिन्यै नमः ।
 17. ॐ महाश्रयायै नमः ।
 18. ॐ मालिन्यै नमः ।
 19. ॐ महाभोगायै नमः ।
 20. ॐ महाभुजायै नमः॥ २० ॥
 21. ॐ महाभागायै नमः ।
 22. ॐ महोत्साहायै नमः ।
 23. ॐ दिव्याङ्गायै नमः ।
 24. ॐ सुरवन्दितायै नमः ।
 25. ॐ महाकाल्यै नमः ।
 26. ॐ महापाशायै नमः ।
 27. ॐ महाकारायै नमः ।
 28. ॐ महांकुशायै नमः ।
 29. ॐ पीतायै नमः ।
 30. ॐ विमलायै नमः॥ ३० ॥
 31. ॐ विश्वायै नमः ।
 32. ॐ विद्युन्मालायै नमः ।
 33. ॐ वैष्णव्यै नमः ।
 34. ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
 35. ॐ चन्द्रवदनायै नमः ।
 36. ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः ।
 37. ॐ सावित्र्यै नमः ।
 38. ॐ सुरसायै नमः ।
 39. ॐ देव्यै नमः ।
 40. ॐ दिव्यालंकारभूषितायै नमः॥ ४० ॥
 41. ॐ वाग्देव्यै नमः ।
 42. ॐ वसुधायै नमः ।
 43. ॐ तीव्रायै नमः ।
 44. ॐ महाभद्रायै नमः ।
 45. ॐ महाबलायै नमः ।
 46. ॐ भोगदायै नमः ।
 47. ॐ भारत्यै नमः ।
 48. ॐ भामायै नमः ।
 49. ॐ गोविन्दायै नमः ।
 50. ॐ गोमत्यै नमः॥ ५० ॥
 51. ॐ शिवायै नमः ।
 52. ॐ जटिलायै नमः ।
 53. ॐ विन्ध्यावासायै नमः ।
 54. ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः ।
 55. ॐ चण्डिकायै नमः ।
 56. ॐ वैष्णव्यै नमः ।
 57. ॐ ब्राह्मयै नमः ।
 58. ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः ।
 59. ॐ सौदामिन्यै नमः ।
 60. ॐ सुधामूर्त्यै नमः॥ ६० ॥
 61. ॐ सुभद्रायै नमः ।
 62. ॐ सुरपूजितायै नमः ।
 63. ॐ सुवासिन्यै नमः ।
 64. ॐ सुनासायै नमः ।
 65. ॐ विनिद्रायै नमः ।
 66. ॐ पद्मलोचनायै नमः ।
 67. ॐ विद्यारूपायै नमः ।
 68. ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
 69. ॐ ब्रह्मजायायै नमः ।
 70. ॐ महाफलायै नमः॥ ७० ॥
 71. ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः ।
 72. ॐ त्रिकालज्ञायै नमः ।
 73. ॐ त्रिगुणायै नमः ।
 74. ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः ।
 75. ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः ।
 76. ॐ शुभदायै नमः ।
 77. ॐ स्वरात्मिकायै नमः ।
 78. ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः ।
 79. ॐ चामुण्डायै नमः ।
 80. ॐ अम्बिकायै नमः॥ ८० ॥
 81. ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः ।
 82. ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः ।
 83. ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ।
 84. ॐ सौम्यायै नमः ।
 85. ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः ।
 86. ॐ कालरात्र्यै नमः ।
 87. ॐ कलाधारायै नमः ।
 88. ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
 89. ॐ वाग्देव्यै नमः ।
 90. ॐ वरारोहायै नमः॥ ९० ॥
 91. ॐ वाराह्यै नमः ।
 92. ॐ वारिजासनायै नमः ।
 93. ॐ चित्राम्बरायै नमः ।
 94. ॐ चित्रगन्धायै नमः ।
 95. ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ।
 96. ॐ कान्तायै नमः ।
 97. ॐ कामप्रदायै नमः ।
 98. ॐ वन्द्यायै नमः ।
 99. ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः ।
 100. ॐ श्वेताननायै नमः॥ १०० ॥
 101. ॐ नीलभुजायै नमः ।
 102. ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ।
 103. ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः ।
 104. ॐ रक्तमध्यायै नमः ।
 105. ॐ निरंजनायै नमः ।
 106. ॐ हंसासनायै नमः ।
 107. ॐ नीलजङ्घायै नमः ।
 108. ॐ ब्रह्मविष्णुशिवान्मिकायै नमः॥ १०८ ॥
 
॥ इति श्री सरस्वती अष्टोत्तरशत नामावलिः 

Leave a comment