श्री वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली 

 1. ॐ श्री वेङ्कटेशाय नमः ।
 2. ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः ।
 3. ॐ वृषद्दृग्गोचराय नमः ।
 4. ॐ विष्णवे नमः ।
 5. ॐ सदञ्जनगिरीशाय नमः ।
 6. ॐ वृषाद्रिपतये नमः ।
 7. ॐ मेरुपुत्रगिरीशाय नमः ।
 8. ॐ सरस्वामितटीजुषे नमः ।
 9. ॐ कुमारकल्पसेव्याय नमः । 
 10. ॐ वज्रिदृग्विषयाय नमः । 
 11. ॐ सुवर्चलासुतन्यस्तसेनापत्यभराय नमः ।
 12. ॐ रमाय नमः ।
 13. ॐ पद्मनाभाय नमः ।
 14. ॐ सदावायुस्तुताय नमः ।
 15. ॐ त्यक्तवैकुण्ठलोकाय नमः ।
 16. ॐ गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ।
 17. ॐ हरिचन्दनगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः । 
 18. ॐ शङ्खराजन्यनेत्राब्जविषयाय नमः ।
 19. ॐ वसूपरिचरत्रात्रे नमः ।
 20. ॐ कृष्णाय नमः । 
 21. ॐ अब्धिकन्यापरिष्वक्तवक्षसे नमः ।
 22. ॐ वेङ्कटाय नमः ।
 23. ॐ सनकादिमहायोगिपूजिताय नमः ।
 24. ॐ देवजित्प्रमुखानन्तदैत्यसङ्घप्रणाशिने नमः ।
 25. ॐ श्वेतद्वीपवसन्मुक्तपूजिताङ्घ्रियुगाय नमः ।
 26. ॐ शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशनपराय नमः ।
 27. ॐ सानुस्थापिततार्क्ष्याय नमः ।
 28. ॐ तार्क्ष्याचलनिवासिने नमः ।
 29. ॐ मायामूढविमानाय नमः ।
 30. ॐ गरुडस्कन्धवासिने नमः । 
 31. ॐ अनन्तचरणाय नमः ।
 32. ॐ अनन्तशिरसे नमः । 
 33. ॐ अनताक्षाय नमः ।
 34. ॐ श्रीशैलनिलयाय नमः ।
 35. ॐ दामोदराय नमः ।
 36. ॐ नीलमेघतिभाय नमः ।
 37. ॐ ब्रह्मादिदेवदुर्दर्शविश्वरूपाय नमः ।
 38. ॐ वैकुण्ठागतसद्धेमविमानान्तर्गताय नमः ।
 39. ॐ अगस्त्याभ्यर्चितशेषजनदृग्गोचराय नमः ,
 40. ॐ वासुदेवाय नमः । 
 41. ॐ हरये नमः ।
 42. ॐ तीर्थपञ्चकवासिने नमः ।
 43. ॐ वामदेवप्रियाय नमः ।
 44. ॐ जनकेष्टप्रदाय नमः ।
 45. ॐ मार्कण्डेयमहातीर्थजातपुण्यप्रदाय नमः । 
 46. ॐ वाक्पतिब्रह्मदात्रे नमः ।
 47. ॐ चन्द्रलावण्यदायिने नमः ।
 48. ॐ नारायणनगेशाय नमः ।
 49. ॐ ब्रह्मक्लृप्तोत्सवाय नमः ।
 50. ॐ शङ्खचक्रवरानम्रलसत्करतलाय नमः ।  
 51. ॐ द्रवन्मृगमदासक्तविग्रहाय नमः ।
 52. ॐ केशवाय नमः । 
 53. ॐ नित्ययौवनमूर्तये नमः ।
 54. ॐ अर्थितार्थप्रदात्रे नमः ।
 55. ॐ विश्वतीर्थाघहारिणे नमः ।
 56. ॐ तीर्थस्वामिसरस्नातमनुजाबीष्टदायिने नमः ।
 57. ॐ कुमारधारिकावासस्कन्दाभीष्टप्रदायिने नमः । 
 58. ॐ जानुदघ्नसमुद्भूतपोत्रिणे नमः ।
 59. ॐ कूर्ममूर्तये नमः ।
 60. ॐ किन्नरद्वन्द्वशापान्तप्रदात्रे नमः । 
 61. ॐ विभवे नमः ।
 62. ॐ वैखानसमुनिश्रेष्ठपूजिताय नमः ।
 63. ॐ सिंहाचलनिवासाय नमः ।
 64. ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः ।
 65. ॐ सद्भक्तनीलकण्ठार्च्यनृसिंहाय नमः । 
 66. ॐ कुमुदाक्षगणश्रेष्ठसेनापत्यप्रदाय नमः ।
 67. ॐ दुर्मेधप्राणहन्त्रे नमः ।
 68. ॐ श्रीधराय नमः ।
 69. ॐ क्षत्रियान्तकरामाय नमः ।
 70. ॐ मत्स्यरूपाय नमः ।  
 71. ॐ पाण्डवारिप्रहर्त्रे नमः ।
 72. ॐ श्रीकराय नमः ।
 73. ॐ उपत्यकाप्रदेशस्थशङ्करध्यातमूर्तये नमः ।
 74. ॐ रुक्माब्जसरसीकूललक्ष्मीकृततपस्विने नमः ।
 75. ॐ लसल्लक्ष्मीकराम्भोजदत्तकह्लाकसृजे नमः । 
 76. ॐ सालग्रामनिवासाय नमः ।
 77. ॐ शुकदृग्गोचराय नमः ।
 78. ॐ नारायणार्थिताशेषजनदृग्विषयाय नमः ।  
 79. ॐ मृगयारसिकाय नमः ।
 80. ॐ वृषभासुरहारिणे नमः । 
 81. ॐ अञ्जनागोत्रपतये नमः ।
 82. ॐ वृषभाचलवासिने नमः । 
 83. ॐ अञ्जनासुतदात्रे नमः ।
 84. ॐ माधवीयाघहारिणे नमः ।
 85. ॐ प्रियङ्गुप्रियभक्षाय नमः ।
 86. ॐ श्वेतकोलपराय नमः ।
 87. ॐ नीलधेनुपयोधारासेकदेहोद्भवाय नमः । 
 88. ॐ शङ्करप्रियमित्राय नमः ।
 89. ॐ चोलपुत्रप्रियाय नमः ।
 90. ॐ सुधर्मिणीसुचैतन्यप्रदात्रे नमः । 
 91. ॐ मधुघातिने नमः ।
 92. ॐ कृष्णाख्यविप्रवेदान्तदेशिकत्वप्रदाय नमः ।
 93. ॐ वराहाचलनाथाय नमः ।
 94. ॐ बलभद्राय नमः ।
 95. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
 96. ॐ महते नमः । 
 97. ॐ हृषीकेशाय नमः ।
 98. ॐ अच्युताय नमः ।
 99. ॐ नीलाद्रिनिलयाय नमः ।
 100. ॐ क्षीराब्धिनाथाय नमः । 
 101. ॐ वैकुण्ठाचलवासिने नमः ।
 102. ॐ मुकुन्दाय नमः ।
 103. ॐ अनन्ताय नमः । 
 104. ॐ विरिञ्चाभ्यर्थितानीतसौम्यरूपाय नमः ।
 105. ॐ सुवर्णमुखरीस्नातमनुजाभीष्टदायिने नमः ।
 106. ॐ हलायुधजगत्तीर्थसमन्तफलदायिने नमः ।
 107. ॐ गोविन्दाय नमः । 
 108. ॐ श्रीनिवासाय नमः । 
 
इति वराहपुराणान्तर्गत श्रीवेङ्कटेश्वराष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ॥

Leave a comment