अंगारक अष्टोत्तर शतनामावली || Angaraka Ashtottara Shatanamavali

अंगारक अष्टोत्तर शतनामावली || Angaraka Ashtottara Shatanamavali ॐ महीसुताय नमः । ॐ महाभागाय नमः । ॐ मंगळाय नमः । ॐ मंगळप्रदाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ महाशूराय नमः । ॐ महाबलपराक्रमाय नमः । ॐ महारौद्राय नमः । ॐ महाभद्राय नमः । ॐ माननीयाय नमः ॥ १० ॥ ॐ दयाकराय नमः । ॐ मानदाय … Read more