उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वर अष्टकम | Ardhanarishvara Ashtakam

Ardhanarishvara Ashtakam,उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वर अष्टकम

उपमन्युकृतं अर्धनारीश्वर अष्टकम  अंभोधरश्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय । निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ १ ॥   प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय । …

Read more

अर्धनारीश्वर अष्टकम | Ardhanareeswara Ashtakam

Ardhanareeswara Ashtakam,अर्धनारीश्वर अष्टकम

अर्धनारीश्वर अष्टकम  चाम्पॆयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय ।   धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥     कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै …

Read more