Ganga Dussehra Stotram

गंगा दशहरा स्तोत्र || Ganga Dussehra Stotram || Ganga Dussehra Stotra ॐ नमः शिवायै गंगायै, शिवदायै नमो नमः। नमस्ते विष्णु-रुपिण्यै, ब्रह्म-मूर्त्यै नमोऽस्तु ते।।1।।     नमस्ते रुद्र-रुपिण्यै, शांकर्यै ते नमो नमः। सर्व-देव-स्वरुपिण्यै, नमो भेषज-मूर्त्तये।।2।।       सर्वस्य सर्व-व्याधीनां, भिषक्-श्रेष्ठ्यै नमोऽस्तु ते। स्थास्नु-जंगम-सम्भूत-विष-हन्त्र्यै नमोऽस्तु ते।।3।।     संसार-विष-नाशिन्यै, जीवानायै नमोऽस्तु ते। ताप-त्रितय-संहन्त्र्यै, प्राणश्यै ते नमो … Read more

Shri Ganga Stotram

श्री गंगा स्तोत्रम || Shri Ganga Stotram || Ganga Stotra देवि सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवनतारिणि तरल तरंगे।   शंकर मौलिविहारिणि विमले मम मति रास्तां तव पद कमले ॥ १ ॥     भागीरथिसुखदायिनि मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यातः ।   नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम् ॥ २ ॥     हरिपदपाद्यतरंगिणि गंगे हिमविधुमुक्ताधवलतरंगे । … Read more