गणेश स्तुति || Shri Ganesh Stuti || Ganesh Stuti ||

गणेश स्तुति || Ganesh Stuti || Shri Ganesh Stuti श्लोक ॐ गजाननं भूंतागणाधि सेवितम्, कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम्। उमासुतम् शोक विनाश कारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्॥ स्तुति गाइये गनपति जगबंदन। संकर-सुवन भवानी नंदन ॥ 1 ॥ गाइये गनपति जगबंदन। सिद्धि-सदन, गज बदन, बिनायक। कृपा-सिंधु, सुंदर सब-लायक ॥ 2 ॥ गाइये गनपति जगबंदन। मोदक-प्रिय, मुद-मंगल-दाता। बिद्या-बारिधि, बुद्धि बिधाता … Read more