बुध अष्टोत्तर शतनामावली || Budha Ashtottara Shatanamavali

बुध अष्टोत्तर शतनामावली || Budha Ashtottara Shatanamavali ॐ बुधाय नमः । ॐ बुधार्चिताय नमः । ॐ स्ॐयाय नमः । ॐ स्ॐयचित्ताय नमः । ॐ शुभप्रदाय नमः । ॐ दृढव्रताय नमः । ॐ दृढफलाय नमः । ॐ श्रुतिजालप्रबॊधकाय नमः । ॐ सत्यवासाय नमः । ॐ सत्यवचसॆ नमः ॥ १० ॥ ॐ श्रॆयसांपतयॆ नमः । ॐ अव्ययाय … Read more