ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

Brahma Kruta Saraswati Stotram,ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र

श्री ब्रह्मा द्वारा रचित सरस्वती स्तोत्र  ऊँ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः।  गायत्री छन्दः।   श्रीसरस्वती देवता।   धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः …

Read more