ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र | Brahma Kruta Saraswati Stotram

ब्रह्मा कृत सरस्वती स्तोत्र || Brahma Kruta Saraswati Stotram || Saraswati Stotram   ऊँ अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः।   गायत्री छन्दः।   श्रीसरस्वती देवता।   धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः   आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं,   वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या।     सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः,   क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती … Read more