श्री गणेश मंगलाष्टक || Shri Ganesha Mangalashtakam

श्री गणेश मंगलाष्टक || Shri Ganesha Mangalashtakam गजाननाय गांगेय सहजाय सर्दात्मने! गौरी प्रियतनूजाय गणेषयास्तु मंगलम!!१!! नागयज्ञोपवीताय नतविध्न विनाशिने! नन्द्यादिगणनाथाय नायाकायास्तु मंगलम!!२!! इभवक्त्राय चंद्रादिवन्दिताय चिदात्मने! ईशान प्रेमपात्राय चेष्टादायास्तु मंगलम!!३!! सुमुखाय सुशुन्डाग्रोक्षिप्तामृत घटाय च! सुखरींदनिवे व्यय सुखदायास्तु मंगलम!!४!! चतुर्भुजाय चन्द्राय विलसन्मस्तकाय च! चरणावनतानन्ततारणायास्तु मंगलम!!५!! वक्रतुण्डाय वटवे वन्धाय वरदाय च! विरूपाक्षसुतायास्तु विघ्ननाशाय मंगलम!!६!! प्रमोदामोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरुपिणे ! प्रकृष्टपापनाशाय फलदायास्तु … Read more