माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Kali Ashtottara Shatanamavali

माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Kali Ashtottara Shatanamavali ॐ काल्यै नमः। ॐ कपालिन्यै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कामदायै नमः। ॐ कामसुन्दर्यै नमः। ॐ कालरात्र्यै नमः। ॐ कालिकायै नमः। ॐ कालभैरवपूजितायै नमः। ॐ कुरूकुल्लायै नमः। ॐ कामिन्यै नमः। ॐ कमनीयस्वभाविन्यै नमः। ॐ कुलीनायै नमः। ॐ कुलकर्त्र्यै नमः। ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः। ॐ कस्तूरीरसनीलायै नमः। ॐ … Read more

माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Kali Ashtottara Shatanamavali

माँ काली अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Kali Ashtottara Shatanamavali ॐ काल्यै नमः। ॐ कपालिन्यै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कामदायै नमः। ॐ कामसुन्दर्यै नमः। ॐ कालरात्र्यै नमः। ॐ कालिकायै नमः। ॐ कालभैरवपूजितायै नमः। ॐ कुरूकुल्लायै नमः। ॐ कामिन्यै नमः। ॐ कमनीयस्वभाविन्यै नमः। ॐ कुलीनायै नमः। ॐ कुलकर्त्र्यै नमः। ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः। ॐ कस्तूरीरसनीलायै नमः। ॐ … Read more