माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र | Brahmacharini Devi Stotra

माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र,Brahmacharini Devi Stotra

माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्तोत्र  !! ध्यान !!     वन्दे वांच्छितलाभायचन्द्रर्घकृतशेखराम्।   जपमालाकमण्डलुधराब्रह्मचारिणी शुभाम्॥     गौरवर्णास्वाधिष्ठानास्थितांद्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम्।   …

Read more