माँ महागौरी देवी स्तोत्र || Mahagauri Devi Stotra

माँ महागौरी देवी स्तोत्र || Maa Mahagauri Devi Stotra !! ध्यान !! वन्दे वांछित कामार्थेचन्द्रार्घकृतशेखराम्। सिंहारूढाचतुर्भुजामहागौरीयशस्वीनीम्॥ पुणेन्दुनिभांगौरी सोमवक्रस्थिातांअष्टम दुर्गा त्रिनेत्रम। वराभीतिकरांत्रिशूल ढमरूधरांमहागौरींभजेम्॥ पटाम्बरपरिधानामृदुहास्यानानालंकारभूषिताम्। मंजीर, कार, केयूर, किंकिणिरत्न कुण्डल मण्डिताम्॥ प्रफुल्ल वदनांपल्लवाधरांकांत कपोलांचैवोक्यमोहनीम्। कमनीयांलावण्यांमृणालांचंदन गन्ध लिप्ताम्॥ !! स्तोत्र !! सर्वसंकट हंत्रीत्वंहिधन ऐश्वर्य प्रदायनीम्। ज्ञानदाचतुर्वेदमयी,महागौरीप्रणमाम्यहम्॥ सुख शांति दात्री, धन धान्य प्रदायनीम्। डमरूवाघप्रिया अघा महागौरीप्रणमाम्यहम्॥ त्रैलोक्यमंगलात्वंहितापत्रयप्रणमाम्यहम्। वरदाचैतन्यमयीमहागौरीप्रणमाम्यहम्॥ Maa … Read more