माता ब्रह्मचारिणी देवी कवच || Brahmacharini Kavacham

माता ब्रह्मचारिणी देवी कवच || Mata Brahmacharini Devi Kavach || Brahmacharini Kavacham ॥ कवच ॥ त्रिपुरा में हृदयेपातुललाटेपातुशंकरभामिनी। अर्पणासदापातुनेत्रोअर्धरोचकपोलो॥ पंचदशीकण्ठेपातुमध्यदेशेपातुमहेश्वरी॥ षोडशीसदापातुनाभोगृहोचपादयो। अंग प्रत्यंग सतत पातुब्रह्मचारिणी॥ Brahmacharini Kavacham