Sri Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram

श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम् || Sri Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram   श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः ।   श्रीमते श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रपरकालयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः ।   श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे नारायणाख्याने हयशिर   उपाख्यानस्य व्याख्याने हयशिरोरत्नभूषणे तद्विवरणदीधितौ च   परिशीलितानां श्रुतीनामर्थस्य सङ्ग्राहक श्रीलक्ष्मीहयवदनरत्नमालास्तोत्रम् ।     वागीशाख्या श्रुतिस्मृत्युदितशुभतनोवसुदेवस्य मूर्तिः,   ज्ञाता यद्वागुपज्ञं भुवि मनुजवेरैर्वाजिवक्त्रप्रसादात् ।     प्रख्याताश्चर्यशक्तिः कविकथकहरिः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः,   … Read more

Shri Siddhi Lakshmi Stotram

श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र || Shri Siddhi Lakshmi Stotram || Siddhi Laxmi Stotram ध्यानम् ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां, षड्–भुजां च चतुर्मुखीम्।    त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूलपद्मचक्रगदाधराम्।।     पीताम्बरधरां देवीं, नानाऽलंकारभूषिताम्।   तेजःपुञ्जधरीं श्रेष्ठां, ध्यायेद् बाल–कुमारिकाम्।।   मूल स्तोत्रम्   ॐकारं लक्ष्मी रुपं तु, विष्णुं हृदयमव्ययं।   विष्णुमानन्दमव्यक्तं, ह्रीं कारं बीज रुपिणिम्।।     क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां, … Read more

सर्व देव कृत लक्ष्मी स्तोत्र | Sarva Deva Krutha Lakshmi Stotram

सर्व देव कृत लक्ष्मी स्तोत्र | Sarva Deva Krutha Lakshmi Stotram   सर्व देवता   क्षमस्व भगवत्यम्ब क्षमा शीले परात्परे। शुद्ध सत्व स्वरूपेच कोपादि परि वर्जिते॥   उपमे सर्व साध्वीनां देवीनां देव पूजिते। त्वया विना जगत्सर्वं मृत तुल्यञ्च निष्फलम्॥   सर्व सम्पत्स्वरूपात्वं सर्वेषां सर्व रूपिणी। रासेश्वर्यधि देवीत्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः॥   कैलासे पार्वती त्वञ्च क्षीरोधे सिन्धु … Read more

श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र | Lakshmi Narasimha Stotram

श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र || Sri Lakshmi Narasimha Stotram श्रीमत् पयॊनिधिनिकॆतन चक्रपाणॆ भॊगीन्द्रभॊगमणिरञ्जितपुण्यमूर्तॆ ।   यॊगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपॊत लक्ष्मीनृसिंह मम दॆहि करावलम्बम् ॥ १ ॥     ब्रह्मॆन्द्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकॊटि- सङ्घट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त ।   लक्ष्मीलसत्कुच्सरॊरुहराजहंस लक्ष्मीनृसिंह मम दॆहि करावलम्बम् ॥ २ ॥     संसारघॊरगहनॆ चरतॊ मुरारॆ मारॊग्रभीकरमृगप्रवरार्दितस्य ।   आर्तस्यमत्सरनिदाघनिपीडितस्य लक्ष्मीनृसिंह मम दॆहि करावलम्बम् ॥ ३ … Read more