श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम् | Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram

Shri2BLakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम् | Lakshmi Hayavadana Ratnamala Stotram

श्री लक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम्  श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः ।   श्रीमते श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रपरकालयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः ।   श्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे नारायणाख्याने हयशिर   …

Read more

श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र | Shri Siddhi Lakshmi Stotra

श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र,Shri Siddhi Lakshmi Stotra

श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र   ध्यानम्   ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां, षड्–भुजां च चतुर्मुखीम्।    त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूलपद्मचक्रगदाधराम्।।     पीताम्बरधरां देवीं, …

Read more

श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र | Lakshmi Narasimha Stotram

लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र

श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र  श्रीमत् पयॊनिधिनिकॆतन चक्रपाणॆ भॊगीन्द्रभॊगमणिरञ्जितपुण्यमूर्तॆ ।   यॊगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपॊत लक्ष्मीनृसिंह मम दॆहि करावलम्बम् ॥ १ …

Read more