लांगुलास्त्र शत्रुजन्य हनुमत स्तोत्र | Langulastra Shatrunjay Hanumat Stotram

लांगुलास्त्र शत्रुजन्य हनुमत स्तोत्र || Langulastra Shatrunjay Hanumat Stotram हनुमन्नञ्जनीसूनो  महाबलपराक्रम।   लोलल्लांगूलपातेन ममाऽतरीन् निपातय ।।1।।     मर्कटाधिप  मार्तण्ड मण्डल-ग्रास-कारक।   लोलल्लांगूलपातेन ममाऽतरीन् निपातय ।।2।।     अक्षक्षपणपिङ्गाक्षक्षितिजाशुग्क्षयङ्र।   लोलल्लांगूलपातेन ममाऽतरीन् निपातय ।।३।।     रुद्रावतार  संसार-दुःख-भारापहारक।   लोलल्लांगूलपातेन ममाऽतरीन् निपातय ।।4।।     श्रीराम-चरणाम्भोज-मधुपायितमानस।   लोलल्लांगूलपातेन ममाऽतरीन् निपातय ।।5।।     बालिप्रथमक्रान्त सुग्रीवोन्मोचनप्रभो। … Read more