लांगुलास्त्र शत्रुजन्य हनुमत स्तोत्र | Langulastra Shatrunjay Hanumat Stotram

लांगुलास्त्र शत्रुजन्य हनुमत स्तोत्र,Langulastra Shatrunjay Hanumat Stotram

लांगुलास्त्र शत्रुजन्य हनुमत स्तोत्र  हनुमन्नञ्जनीसूनो  महाबलपराक्रम।   लोलल्लांगूलपातेन ममाऽतरीन् निपातय ।।1।।     मर्कटाधिप  मार्तण्ड मण्डल-ग्रास-कारक।   लोलल्लांगूलपातेन ममाऽतरीन् निपातय …

Read more