वरद गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali

वरद गणेश अष्टोत्तर शतनामावली || Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali ॐ गणेशाय नम: ॐ विघ्नराजाय नम: ॐ विघ्नहन्त्रे नम: ॐ गणाधिपाय नम: ॐ लम्बोदराय नम: ॐ वक्रतुण्डाय नम: ॐ विकटाय नम: ॐ गणनायकाय नम: ॐ गजास्याय नम: ॐ सिद्धिदात्रे नम: ॐ खर्वाय नम: ॐ मूषिकवाहनाय नम: ॐ मूषका नम: ॐ गणराजाय नम: ॐ शैलजानन्ददायकाय नम: ॐ … Read more