विभीषण कृत हनुमान स्तोत्र || Vibhishan Krit Hanuman Stotra

 विभीषण कृत हनुमान स्तोत्र || Vibhishan Krit Hanuman Stotra || Hanuman Stotra नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय शयामास्याय च ते नमः।। नमो वानर वीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदाहनार्थाय हेलासागरतारिणे।। सीताशोक विनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्त कुलचछेदकारिणे ते नमो नमः।। मेघनादमखध्वंसकारिणे ते नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे।। वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरश् छेद लङ्काप्रसादभजिने।। ज्वलत्कनकवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रिजयदात्रे … Read more