वीरविंशतिकाव्यं श्रीहनुमत्स्तोत्रम् | Veera Vimsati Kavyam Hanuman Stotra

वीरविंशतिकाव्यं श्रीहनुमत्स्तोत्रम्

वीरविंशतिकाव्यं श्रीहनुमत्स्तोत्रम् लांगूलमृष्टवियदम्बुधिमध्यमार्ग- मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् । आस्फालितस्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मैथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे ॥ १ ॥ मध्येनिशाचरमहाभयदुर्विषह्यं घोराद्भुतव्रतमिदं यददश्चचार । पत्ये तदस्य बहुधापरिणामदूतं …

Read more

वीर वीम्साती काव्य श्री हनुमन स्तोत्रम | Veera Vimsati Kavyam Hanuman Stotram

Veera Vimsati Kavyam Hanuman Stotram

वीर वीम्साती काव्य श्री हनुमन स्तोत्रम (उमापति कविविरचितम्)       लांगूलमृष्टवियदम्बुधिमध्यमार्ग- मुत्प्लुत्य यान्तममरेन्द्रमुदो निदानम् ।   आस्फालितस्वकभुजस्फुटिताद्रिकाण्डं द्राङ्मैथिलीनयननन्दनमद्य वन्दे …

Read more