श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली | Hanuman Ashtottara

hanuman ashotottara stotram

ॐ रामदूताय नम: ।ॐ रामभृत्याय नम: ।ॐ रामचित्तापहारकाय नम: ।ॐ रामनामजपासक्ताय नम: । ॐ रामकीर्तिप्रचारकाय नम: ।ॐ रामालिङ्गनसौख्यज्ञाय नम: ।ॐ रामविक्रमहर्षिताय नम: ।ॐ रामबाणप्रभावज्ञाय …

Click here to Read More

श्री धन्वन्तरि अष्टोत्तर शतनामावली || Dhanvantari Ashtottara Shatanamavali

श्री धन्वन्तरि अष्टोत्तर शतनामावली || Sri Dhanvantari Ashtottara Shatanamavali ॐ धन्वन्तरये नमः । ॐ सुधापूर्णकलशाढ्यकराय नम: । ॐ हरये नम: । ॐ जरामृतित्रस्तदेवप्रार्थनासाधकाय …

Click here to Read More

श्री धूमावती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali

श्री धूमावती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dhumavati Ashtottara Shatanamavali श्रीधूमावत्यै नमः । श्रीधूम्रवर्णायै नमः । श्रीधूम्रपानपरायणायै नमः । श्रीधूम्राक्षमथिन्यै नमः । श्रीधन्यायै नमः …

Click here to Read More