शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali

शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali ॐ शनैश्चराय नमः । ॐ शांताय नमः । ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः । ॐ शरण्याय नमः । ॐ वरॆण्याय नमः । ॐ सर्वॆशाय नमः । ॐ स्ॐयाय नमः । ॐ सुरवंद्याय नमः । ॐ सुरलॊकविहारिणॆ नमः । ॐ सुखासनॊपविष्टाय नमः ॥ १० ॥ ॐ सुंदराय नमः । ॐ घनाय … Read more

शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali

शनि अष्टोत्तर शतनामावली || Shani Ashtottara Shatanamavali ॐ शनैश्चराय नमः । ॐ शांताय नमः । ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिनॆ नमः । ॐ शरण्याय नमः । ॐ वरॆण्याय नमः । ॐ सर्वॆशाय नमः । ॐ स्ॐयाय नमः । ॐ सुरवंद्याय नमः । ॐ सुरलॊकविहारिणॆ नमः । ॐ सुखासनॊपविष्टाय नमः ॥ १० ॥ ॐ सुंदराय नमः । ॐ घनाय … Read more