श्री गणाधीश स्तोत्र | Shiva Shakti Kritam Shri Ganadhish Stotram

शिवशक्ति कृत श्री गणाधीश स्तोत्र || Shiva Shakti Kritam Shri Ganesh Stotram ॥ श्रीगणाधीशस्तोत्रं शिवशक्तिकृतम् ॥       श्रीगणेशाय नमः । श्रीशक्तिशिवावूचतुः ।   नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः ।   भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक ॥ १॥     स्वानन्दवासिने तुभ्यं सिद्धिबुद्धिवराय च ।   नाभिशेषाय देवाय ढुण्ढिराजाय ते नमः ॥ २॥     … Read more