shiv tandav stotram रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र | Shiv tandav stotram

रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र | Shiv tandav stotram

रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र    जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् ।   डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥१॥   जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी_ विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि ।   …

Read more