शिव पंचाक्षर स्तोत्र | Shiva Panchakshara Stotram

शिव पंचाक्षर स्तोत्र || Shiva Panchakshara Stotram || Shiv Panchakshar Stotra नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय ।   नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे “न” काराय नमः शिवायः॥ (1)       मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय ।   मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे “म” काराय नमः शिवायः॥ (2)     शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय … Read more