Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram

शिव पञ्चाक्षर नक्षत्र माला स्तोत्रम् || Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram || Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotra श्रीमदात्मने गुणैकसिन्धवे नमः शिवाय धामलेशधूतकोकबन्धवे नमः शिवाय।   नामशेषितानमद्भावसिन्धवे नमः शिवाय पामरेतरप्रधानबन्धवे नमः शिवाय ॥१॥     कालभीतविप्रबालपाल ते नमः शिवाय शूलभिन्नदुष्टदक्षफाल ते नमः शिवाय ।   मूलकारणाय कालकाल ते नमः शिवाय पालयाधुना दयालवाल ते नमः शिवाय ॥२॥     … Read more