शिव मंगला अष्टकम | Shiva Mangal ashtakam

Shiva Mangal ashtakam,शिव मंगला अष्टकम

शिव मंगला अष्टकम  भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने । कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ॥ १ ॥   वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च …

Read more