शुक्र ग्रह कवच – Shukra Graha Kavacham

शुक्र ग्रह कवच – Shukra Graha Kavacham अथ शुक्रकवचम् अस्य श्रीशुक्रकवचस्तोत्रमंत्रस्य भारद्वाज ऋषिः  । अनुष्टुप् छन्दः  । शुक्रो देवता  । शुक्रप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥ मृणालकुन्देन्दुषयोजसुप्रभं पीतांबरं प्रस्रुतमक्षमालिनम्  । समस्तशास्त्रार्थनिधिं महांतं ध्यायेत्कविं वांछितमर्थसिद्धये ॥ १ ॥ ॐ शिरो मे भार्गवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः  ।  नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनदयुतिः ॥ २ ॥ पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवन्दितः  । जिह्वा मे चोशनाः पातु कंठं श्रीकंठभक्तिमान् … Read more