श्री विष्णु पुराणे नाग पत्नी कृत श्रीकृष्ण स्तोत्र

विष्णु पुराणे नाग पत्नी कृत श्रीकृष्ण स्तोत्र

विष्णु पुराण में नाग पत्नी द्वारा रचा गया भगवान श्रीकृष्ण स्तोत्र ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वज्ञस्त्वमनुत्तमः।  परं ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः॥१॥     …

Read more