श्री अन्जनेया अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali

श्री अन्जनेया अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali ॐ श्री आंजनॆयाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ हनुमतॆ नमः । ॐ मारुतात्मजाय नमः । ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः । ॐ सीतादॆविमुद्राप्रदायकाय नमः । ॐ अशॊकवनिकाच्छॆत्रॆ नमः । ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः । ॐ सर्वबंधविमॊक्त्रॆ नमः । ॐ रक्षॊविध्वंसकारकाय नमः ॥ १० ॥ ॐ परविद्यापरिहाराय नमः … Read more