श्री अर्धनारीश्वर स्तोत्र |Ardhanarishwara Stotram | Shiv Shakti Stotra

श्री अर्धनारीश्वर स्तोत्र || Sri Ardhanarishwara Stotram || Ardhanareeswara Stotram   चाम्पेयगौरार्धा  शरीरकायै  कर्पूरगौरार्धा  शररकय  |   धम्मिल्लकायै i च   जटाधराय  नमः  शिवाय i च  नमः  शिवाय  ||1||     कस्तूरिका  कुंकुमचर्चितायै  चितरजःपुंजा  विचर्चिताया  |   कृतस्मरायै  विकृतस्मराय  नमः  शिवायै  च  नमः  शिवाय  ||2||     झणत्क्वणत्कंकणा  नूपुरायै  पादब्जराजत्फणिन  उपरया  |   हेमंगदायै  भुजगन  गदया  … Read more