श्री कमला अष्टोत्तर शतनामावली || Kamala Ashtottara Shatanamavali

श्री कमला अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Kamala Ashtottara Shatanamavali श्रीमहामायायै नमः । श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । श्रीमहावाण्यै नमः । श्रीमहेश्वर्यै नमः । श्रीमहादेव्यै नमः । श्रीमहारात्र्यै नमः । श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नमः । श्रीकालरात्र्यै नमः । श्रीकुहवै नमः । श्रीपूर्णायै नमः ।  श्री आनन्दायै नमः । श्रीआद्यायै नमः । श्रीभद्रिकायै नमः । श्रीनिशायै नमः । श्रीजयायै नमः । … Read more