श्री कार्तिकेय अष्टकम || Sri Kartikeya Ashtakam

श्री कार्तिकेय अष्टकम || Sri Kartikeya Ashtakam || Sri Karthikeya Ashtakam ॥ श्रीकार्तिकेयाष्टकम् ॥ ॐ श्रीगणेशाय नमः । अगस्त्य उवाच- नमोऽस्तु वृन्दारकवृन्दवन्द्यपादारविन्दाय सुधाकराय । षडाननायामितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय ॥ १ ॥ नमोऽस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्त्रे कर्त्रे समस्तस्य मनोरथानाम् । दात्रे रथानां परतारकस्य हन्त्रे प्रचण्डासुरतारकस्य ॥ २ ॥ अमूर्तमूर्ताय सहस्रमूर्तये गुणाय गण्याय परात्पराय । अपारपाराय परापराय नमोऽस्तु तुभ्यं शिखिवाहनाय … Read more