माँ काली चालीसा | Shree kali Chalisa | Kali Chalisa Aarti in Hindi

माँ काली चालीसा | Shree Kali Chalisa ॥॥दोहा ॥॥   जयकाली कलिमलहरण, महिमा अगम अपार महिष मर्दिनी कालिका, देहु अभय अपार ॥   माँ काली चालीसा – Kali Chalisa ॥चौपाई॥   अरि मद मान मिटावन हारी । मुण्डमाल गल सोहत प्यारी ॥   अष्टभुजी सुखदायक माता । दुष्टदलन जग में विख्याता ॥1॥     भाल … Read more