श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली || Kubera Ashtottara Shatanamavali

श्री कुबेर अष्टोत्तर शतनामावली ||  Kubera Ashtottara Shatanamavali ॐ कुबॆराय नमः । ॐ धनदाय नमः । ॐ श्रीमदॆ नमः । ॐ यक्षॆशाय नमः । ॐ गुह्यकॆश्वराय नमः । ॐ निधीशाय नमः । ॐ शंकरसखाय नमः । ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवयॆ नमः । ॐ महापद्मनिधीशाय नमः । ॐ पूर्णाय नमः ॥ १० ॥ ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः । ॐ … Read more