श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली || Krishna Ashtottara Shatanamavali

श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali ॐ श्रीकृष्णाय नमः । ॐ कमलनाथाय नमः । ॐ वासुदॆवाय नमः । ॐ सनातनाय नमः । ॐ वसुदॆवात्मजाय नमः । ॐ पुण्याय नमः । ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः । ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः । ॐ यशॊदावत्सलाय नमः । ॐ हरियॆ नमः ॥ १० ॥ ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशंखाद्युदायुधाय नमः । … Read more

श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली || Krishna Ashtottara Shatanamavali

श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali ऊँ श्री अनन्ताय नम: ऊँ श्री आत्मवते नम: ऊँ श्री अद्भुताय नम: ऊँ श्री अव्यक्ताय नम: ऊँ श्री अनिरुद्ध पितामहाय नम: ऊँ श्री आत्मज्ञान निधये नम: ऊँ श्री आद्यपते नम: ऊँ श्री कालिन्दी पतये नम: ऊँ श्री कंसारये नम: ऊँ श्री कुब्जावकृत्य निमेवित्रे नम: ऊँ श्री … Read more