श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् | Krishna Krit Durga Stotram

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम्

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम्  श्रीकृष्ण उवाच     त्वमेवसर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी। त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥   कार्यार्थे सगुणा त्वं च …

Read more