श्री गायत्री सहस्त्रनाम || Shree Gayatri Sahasranamam || 1008 Names of Goddess Gayatri

श्री गायत्री सहस्त्रनाम || Shree Gayatri Sahasranamam || 1008 Names of Goddess Gayatri  1)ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः। 2)ॐ अव्यक्तायै नमः। 3)ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः। 4)ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः। 5)ॐ अजितायै नमः। 6)ॐ अपराजितायै नमः। 7)ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः। 8)ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः। 9)ॐ अजरायै नमः। 10)ॐ अजायै नमः। 11)ॐ अपरायै नमः। 12)ॐ अधर्मायै नमः। 13)ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः। 14)ॐ अधरायै नमः। … Read more