श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Chandrasekharendra Saraswati Ashtottara Shatanamavali

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली ॐ श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वराय नमः । ॐ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीगुरुभ्यो नमः । ॐ संन्यासाश्रमशिखराय नमः । ॐ काषायदण्डधारिणे नमः …

Read more

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति | Chandrasekharendra Saraswati Stuti

Sri Chandrasekharendra Saraswati2BStuti श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति | Chandrasekharendra Saraswati Stuti

श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्तुति    ॥ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीस्तुती ॥   श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्ममार्गरतं गुरुम् ।   भक्तानां हितवक्तारं नमस्ते चित्तशुद्धये ॥ १॥   …

Read more