श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Jayendra Saraswathi Ashtottara Shatanamavali

श्री जयेन्द्र सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Jayendra Saraswathi Ashtottara Shatanamavali ॐ जयाख्यया प्रसिद्धेन्द्रसरस्वत्यै नमो नमः । ॐ तमोऽपहग्रामरत्न सम्भूताय नमो नमः । ॐ महादेव महीदेवतनूजाय नमो नमः । ॐ सरस्वतीगर्भशुक्तिमुक्तारत्नाय ते नमः । ॐ सुब्रह्मण्याभिधानीतकौमाराय नमो नमः । ॐ मध्यार्जुनगजारण्याधीतवेदाय ते नमः । ॐ स्ववृत्तप्रणीताशेषाध्यापकाय नमो नमः । ॐ तपोनिष्ठगुरुज्ञातवैभवाय नमो नमः । ॐ … Read more