श्री त्रिपुर भैरवी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Bhairavi Tripura Ashtottara Shatanamavali

श्री त्रिपुर भैरवी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Bhairavi Tripura Ashtottara Shatanamavali श्री भैरव्यै नमः । श्री भैरवाराध्यायै नमः । श्री भूतिदायै नमः । श्री भूतभावनायै नमः । श्री कार्यायै नमः । श्री ब्राह्म्यै नमः । श्री कामधेनवे नमः । श्री सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः । श्री त्रैलोक्यवन्दितदेव्यै नमः । श्री महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।  श्री मोहिन्यै नमः । … Read more

श्री त्रिपुर भैरवी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram

श्री त्रिपुर भैरवी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Shri Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः ॥ ॥ अथ भैरव्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रप्रारंभः ॥ श्रीदेव्युवाच । कैलासवासिन्भगवन्प्राणेश्वर कृपानिधे । भक्तवत्सल भैरव्या नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥ १॥ न श्रुतं देवदेवेश वद मां दीनवत्सल । श्रीशिव उवाच । शृणु प्रिये महागोप्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥ २॥ भैरव्याः शुभदं … Read more