श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali ॐ ओंकारतत्त्वरूपाय नम: ॐ दिव्यज्ञानात्मने नम: ॐ अतीतमहाधाम्ने नम: ॐ ऐन्द्रर्ध्यौजसे नम: ॐ नष्टमत्सरगम्याय नम: ॐ आगमाचरवर्त्मने नम: ॐ मोचितामेध्यकृतये नम: ॐ ह्रींबीजश्राणितश्रिये नम: ॐ मोहादिविभ्रमान्ताय नम: ॐ बहुकायधराय नम: ॐ भक्तदुर्वैभवच्छेत्रे नम: ॐ क्लींबीजवरजापिने नम: ॐ भवहेतुविनाशाय नम: ॐ राजच्छोणाधराय नम: ॐ गतिप्रकंपिताण्डाय नम: ॐ … Read more