श्री दत्त शरण अष्टकम् || Sri Datta Sharanam Ashtakam

श्री दत्त शरण अष्टकम् || Sri Datta Sharanam Ashtakam || Datta Sharanashtakam थापिञ्च नीलभा कलीबराय पिन्चवतंसया महेश्वराय । भक्तप्रिययमर पुजिताय किरत रुपय नमसिवाय || १ || त्रयेमययर्थि विनसनाय त्रैलोक्यनथाय दयपराय । योगेन्द्र चित्तंबुज संस्थिताय किरत रुपय नमसिवाय || २ || समस्तलोकोत्बव करणाय भवब्दि पोतय भयपःया । भुतेस्वराय अखिल भुतितय किरत रुपय नमसिवाय || ३ || … Read more