श्री दुर्गा अष्टकम् || Shri Durga Ashtakam

श्री दुर्गा अष्टकम् || Shri Durga Ashtakam ॥ दुर्गाष्टकम् ॥ दुर्गे परेशि शुभदेशि परात्परेशि, वन्द्ये महेशदयिते करूणार्णवेशि । स्तुत्ये स्वधे सकलतापहरे सुरेशि, कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि ॥ १॥ दिव्ये नुते श्रुतिशतैर्विमले भवेशि, कन्दर्पदाराशतसुन्दरि माधवेशि । मेधे गिरीशतनये नियते शिवेशि, कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि ॥ २॥ रासेश्वरि प्रणततापहरे कुलेशि, धर्मप्रिये भयहरे वरदाग्रगेशि । वाग्देवते विधिनुते कमलासनेशि, … Read more