श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Durga Devi Ashtottara Shatanamavali

श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Durga Devi Ashtottara Shatanamavali ॐ दुर्गायै नमः । ॐ दारिद्र्यशमन्यै नमः । ॐ दुरितघ्न्यै नमः । ॐ लक्ष्म्यै नमः । ॐ लज्जायै नमः । ॐ महाविद्यायै नमः । ॐ श्रद्धायै नमः । ॐ पुष्ट्यै नमः । ॐ स्वधायै नमः । ॐ ध्रुवायै नमः ।  ॐ महारात्र्यै नमः । … Read more

श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली || Durga Devi Ashtottara Shatanamavali

श्री दुर्गा देवी अष्टोत्तर शतनामावली || Durga Devi Ashtottara Shatanamavali ॐ दुर्गायै नमः । ॐ दारिद्र्यशमन्यै नमः । ॐ दुरितघ्न्यै नमः । ॐ लक्ष्म्यै नमः । ॐ लज्जायै नमः । ॐ महाविद्यायै नमः । ॐ श्रद्धायै नमः । ॐ पुष्ट्यै नमः । ॐ स्वधायै नमः । ॐ ध्रुवायै नमः ।  ॐ महारात्र्यै नमः । ॐ … Read more