श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली || Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali

श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali श्री महामायायै नमः । श्री महाविद्यायै नमः । श्री महायोगायै नमः । श्री महोत्कटायै नमः । श्री माहेश्वर्यै नमः । श्री कुमार्यै नमः । श्री ब्रह्माण्यै नमः । श्री ब्रह्मरूपिण्यै नमः । श्री वागीश्वर्यै नमः । श्री योगरूपायै नमः ।  श्री योगिन्यै नमः । श्री कोटिसेवितायै … Read more